A.V. Jeppesen

Tømrer- og snedkermestre A/S
Din professionelle samarbejdspartner

Hovedentrepriser

At bygge nyt kan være en stor mundfuld. Er du det mindste i tvivl, skal du lade professionelle tage over og hyre en rådgiver til at hjælpe dig. Pengene til denne type rådgivning er som oftest givet godt ud. De tjener sig nemt hjem både i sparede ærgrelser, irritationer og i forhold til den endelige pris på projektet. 

Hovedentreprisen er nok den mest anvendte entrepriseform for den private bygherre. Som bygherre får du en anden rolle, fordi du i langt de fleste tilfælde har en rådgiver til at sørge for diverse godkendelser samt til at stå for udarbejdelsen af projektmaterialet, herunder udbudsmaterialet.
Det sikrer byggeriet optimale vilkår både i forhold til prissætningen og til hovedentreprenørens arbejde efterfølgende.

Ved en hovedentreprise indhentes tilbud på baggrund af et af bygherren udarbejdet projektmateriale. Her sørger du selv eller din rådgiver for alle godkendelser og valg af kvalitet og materialer samt udfører beskrivelser og tegninger, mens vi som hovedentreprenør styrer underentreprenører og selve byggeriet.
Med A.V. Jeppesen som hovedentreprenør på Jeres byggeprojekt påtager vi os dermed byggeledelsen og udførelsen af dit projekt fra start til slut, ud fra et færdigt tegnings- og beskrivelsesmateriale.

Hovedentrepriser dækker over et byggeprojekt, hvor du har ansvaret for diverse godkendelser og projektbeskrivelser. Samtidig er vi som hovedentreprenør tilknyttet, og varetager blandt andet at styre selve byggeriet og dets mange faser.

Dermed står vi for kontraktindgåelse med underleverandører, økonomistyring samt koordinering af arbejdsprocessen og de involverede faggrupper.

Vi samler trådene og sikrer at I kun har et kontaktled undervejs i byggeprojektet.

Er du i tvivl om du behøver en hovedentreprenør så ring eller skriv til os

Hovedentreprise
Hovedentreprise
Hovedentreprise

Garanti for veludført arbejde

Tømrer- og snedkermestre A.V. Jeppesen er medlem af Dansk Byggeri (BYG).